top of page

Vergelijking bevolkingsgroei Amsterdam - Berlijn - New York City

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uitgangspunt bij het concept Sorteermachine is dat een Global City gekenmerkt wordt door een enorme instroom van nieuwkomers, die voor het grootste deel slechts voor korte duur in de stad kunnen blijven. Door de positie van Amsterdam in de internationale economie concluderen wij dat Amsterdam behoort tot de Global Cities, net als Berlijn en New York City.

De vraag is dan of de grote instroom te zien is in de ontwikkeling van de bevolkingsgroei van Amsterdam en enkele andere Global Cities. Omdat de te ontwikkelen theorie van de Sorteermachine ook uit gaat van een enorme uitstroom, leveren de gegevens van de ontwikkeling van de bevolkingsgroei wellicht geen of weinig inzicht in het functioneren van de Sorteermachine. De vergelijking tussen enerzijds Amsterdam en Berlijn, en anderzijds New York City, lijkt dit te bevestigen.

Met de cijfers van de bevolkingsgroei in Amsterdam, Berlijn en New York City, over de afgelopen 15 jaar, willen we het verschil tussen de Global Cities zien, en of hier een gezamenlijk patroon uit blijkt. Amsterdam en Berlijn laten ongeveer hetzelfde ontwikkelingspatroon zien, waarbij de oorlogen in Syrië en Oekraïne, en de Covid periode duidelijk naar voren komen. Daarbij is een constante groei van de bevolking te zien, die overeenkomt met de economische hoogconjunctuur. De groeicijfers van New York City wijken af van dit patroon. Hier zien we ook jaren van grote bevolkingskrimp. Betekent dit dat de positie van New York als Global City na Covid is verzwakt, terwijl de Amerikaanse economie sindsdien op volle toeren draait? Zijn New York City (en San Francisco) hun leidende positie als Global Cities aan het verliezen? Is het aantal nieuwkomers hier drastisch gedaald, en daarmee hun functioneren als Sorteermachine? Óf is de Sorteermachine nog selectiever geworden en is daardoor de uitstroom vergroot?

Amsterdam, 24 april 2024

Scherm­afbeelding 2024-04-24 om 12.05.42.png
bottom of page