top of page

Hallo

Mijn naam is Jaap Draaisma, initiatiefnemer van dit onderzoek.

Ik ben sociaal geograaf en Amsterdammer.

Naast dit onderzoek over de ontwikkeling van Amsterdam, ben ik betrokken bij de ontwikkeling van culturele broedplaatsen en de alternatieve cultuur van Amsterdam.

jaap foto.jpg

Partners

HvA
Lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Vakgroep - Center Of Expertice: Urban Governance & Social Innovation

Faculteit: Maatschappij en Rechten

Vanaf 1 september 2021 heeft het onderzoek 'Amsterdam Sorteermachine' onderdak gevonden bij het lectoraat Grootstedelijke Vraagstukken en Sociale Innovatie (Urban Government and Social Inovation).

Amsterdam Alternative

Met het tweemaandelijks magazine 'Amsterdam Alternative' (website) wordt nauw samengewerkt, zowel wat betreft kritische beschouwingen als wat betreft de contacten met jonge nieuwe Amsterdammers die actief zijn binnen dit magazine. Met medewerkers van Amsterdam Alternative is de documentaire “Amsterdam van emancipatiemachine tot sorteermachine” gerealiseerd.

Gemeente Amsterdam

Afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)

Jeroen Slot, hoofd van deze afdeling, heeft het onderzoek direct enthousiast begroet en alle steun toezegd.

Hester Booi, gespecialiseerd in migratie, voorziet ons van de meest actuele informatie en cijfers. Waardoor wij bijv. steeds goed zicht bleven houden op de effecten van corona op de instroom en uitstroom van bewoners.

Patrice Riemens

Gepensioneerd Sociaal geograaf, Internet activist. Was betrokken bij oa De Digitale Stad  en De Waag. Internationaal actief in o.a. INURA (International Urban Research and Action).

 

Wouter Pocornie

Stedebouwkundige / architect / onderzoekerBureau 26H. Werkt via Bijlmer Believers 3.0 (Bijlm3r) aan strategievorming en community building in Amsterdam Zuidoost. Was Partner bij Prospect Eleven. Is coördinator bij The Black Archives Bijlmer. Lid Programmaraad ARCAM. Betrokken bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Gastdocent/ tutor bij diverse hogescholen en universiteiten o.a. over gentrificatie en inclusieve gebiedsontwikkeling.

AA fotoo.png
Schermafbeelding 2022-02-01 om 17.39.47.png
Schermafbeelding 2022-02-01 om 17.51.29.png
Partners
Tot stand komen
bottom of page