top of page

Studenten op de Amsterdamse woningmarkt

 

Lang niet alle studenten aan Amsterdamse onderwijsinstellingen zullen in Amsterdam wonen.

Een groot aandeel blijft bij de ouders wonen; dit aandeel stijgt al vele jaren, net als een steeds groter deel van de Nederlandse jongeren bij de ouders blijft wonen; gemiddeld tot ongeveer 24 jaar.

Daarnaast zullen veel studenten niet in de gemeente Amsterdam wonen, maar in aangrenzende gemeenten (met name in Diemen, Amstelveen)

Buitenlandse studenten zullen in principe altijd op zichzelf wonen.

Door de stijging van het aantal studenten en de verdubbeling van het aandeel buitenlandse

studenten daarbinnen is de druk op de woningmarkt enorm gegroeid. Anders geformuleerd: de woningnood onder studenten is enorm toegenomen. Bij de start van elk collegejaar worden er weer noodmaatregelen genomen, zoals de 60 tijdelijke houten huisjes voor internationale studenten in het Amsterdamse Bos in september 2021 (NUL20 september 2021). Dit ondanks de bouw van een groot aantal zelfstandige en onzelfstandige studentenkamers, de laatste jaren. Van 2010 tot en met 2019 werden in Amsterdam zo’n 14.000 studenteneenheden (waarvan bijna 5.000 tijdelijk) gebouwd (Uit: NUL20 september 2021). Sinds 2015 hebben ook commerciële ontwikkelaars/ marktpartijen een groot aantal studenteneenheden gebouwd.

Buitenlandse studenten en studenten die ver van Amsterdam komen hebben voorrang op studentenkamers, maar meestal is de grootste nood pas opgelost aan het eind van het kalenderjaar.

Met speciale wooncomplexen voor buitenlandse studenten wordt op de woonbehoefte van “expats studenten” ingesprongen, zoals de Spinoza Campus van Duwo in Zuidoost en recent door De Key aan de Poeldijkstraat.

Studenten van buiten de EU kunnen vaak veel betalen voor zowel de studie als voor woonruimte en vormen daardoor een interessante markt voor ontwikkelaars en verhuurders: IC Campus – Student Hotel – Student Experience - Hotel Jansen – Xior – De Key - etc.

Cijfers over uit- en thuiswonende studenten zijn moeilijk te achterhalen.

Het aandeel thuiswonende Nederlandse studenten is al jaren stijgende, mede als gevolg van de wooncrisis – die extra hard uitwerkt in Amsterdam - en het leenstelsel. In het coronajaar 2020 werd dit tijdelijk doorbroken, toen een groot aantal thuiswonende studenten alsnog naar de universiteitssteden verhuisde, omdat daar de kamers van buitenlandse studenten leegstonden (NUL20 september 2021).

Najaar 2020 stelden de UvA, VU en HvA 1500 wooneenheden minder ter beschikking voor buitenlandse studenten omdat zij – vanwege corona – geen ‘exchange programma’ aan buitenlandse studenten aanboden. Deze exchange of uitwisselingsprogramma’s duren meestal maar 1 semester. De UvA, VU en HvA hebben een garantiestelling of reservering bij de aanbieders van studentenhuisvesting, met name Duwo en De Key, voor buitenlandse studenten. Toen deze tijdelijk verviel konden Nederlandse studenten op deze ruimten wonen.

(NUL20 augustus 2020)

 

In de Keuzegids 2017 lezen we dat 65% van de UvA studenten en 55% van de VU studenten op kamers woont (keuzegids.org).

 

Uit een Onderzoek van het Parool komt het volgende overzicht van uitwonende studenten:

89 % van de Rietveld studenten,

75 % van de AHK studenten

65,3 van de UvA studenten

56,2% van de VU studenten

Van de HvA zijn ons geen cijfers bekend.

Van alle uitwonende studenten die in Amsterdam studeren zou ruim de helft niet in Amsterdam wonen (dus in Amstelveen, Diemen, Almere en elders)

(Uit Het Parool 2 december 2015)

 

Van de studenten in het Hoger Beroeps Onderwijs woonde in 2010 61 % niet op kamers (Uit: HvanA november 2020).

 

Met een ruwe schatting ga ik ervan uit dat van de HvA studenten niet meer dan 25% op zichzelf woont. Van de 50.000 HvA studenten zou dan 12.500 studenten op zichzelf wonen.

Met 75% van de rond de 3000 AHK studenten = 2250

Met 89% van de bijna 900 Rietveld studenten = 800

Daarmee zou de druk van HBO studenten op de woningmarkt uit ongeveer 15.000 studenten bestaan.

 

De dalende tendens van het uitwonen zal bij de UvA en VU gecompenseerd worden door de groei van het aantal buitenlandse studenten, die altijd uitwonend zullen zijn.

Met 65% uitwonende studenten UvA (26.650) en 55% uitwonend VU (17.435) komt totaal uitwonende WO studenten op rond de 45.000 studenten.

 

In totaal zullen van de HBO en WO studenten samen rond de 60.000 studenten die op zichzelf wonen, waarvan een flink deel niet binnen de gemeente maar in de regio terecht komt.

Jaap Draaisma, 29 juni 2022

Uilenstede studenten.jpg
bottom of page