top of page
Ontwikkeling aantal inwoners 2015 - half 2023

De cijfers over 2023 zijn nog voorlopig, de eerste helft 2023 betreft de periode 01-01-2023 tot 01-07-2023.

De cijfers over 2022 betreffen de periode van 01-01-2022 tot 01-01-2023.

Meest opvallend:

Let op: om te vergelijken worden de cijfers over de eerste helft van 2023 geëxtrapoleerd naar het hele jaar. Vanzelfsprekend zullen de cijfers over de tweede helft van 2023 afwijken van die van het eerste half jaar. Harde conclusies op grond van de eerste helft 2023 kunnen dus niet getrokken worden.

1. Het meest opvallend uit de cijfers van de eerste helft 2023 is de afname van het aantal vertrekkers uit Amsterdam, met name naar het binnenland. Men blijft meer in Amsterdam wonen.

 

2. De afname van geboorten zet door, terwijl het aantal sterfgevallen ook toeneemt. Daarmee neemt de natuurlijke aanwas af.

 

3. Het aantal vestigers vanuit het buitenland is afgenomen; het aantal vestigers vanuit het binnenland is grofweg gelijk gebleven, daarmee is het totaal aantal vestigers licht gedaald.

4. Het migratiesaldo is flink toegenomen, vooral doordat het vertrek uit Amsterdam sterk is afgenomen

5. Het totaal aantal inwoners is door het voorgaande met ruim 8.000 gestegen in een half jaar. Bij gelijke voortgang zal het inwonertal over 2023 met 17.000 stijgen. Dit lag in de afgelopen jaren, behalve tijdens de corona jaren 2021-2022, rond de 10.000.

De Instroom en uitstroom van bewoners in Amsterdam 2015 - half 2023

Aantal vestigers in Amsterdam

                            

 

 

 

Aantal vertrekkers uit Amsterdam

 

 

 

 

 

 

Binnenlands migratie saldo (vestigers – vertrekkers)

Buitenlands migratie saldo (vestigers – vertrekkers)

 

 

 

Migratie saldo geheel

 

 

 

Natuurlijke aanwas (geboorte - sterfte)

 

Totaal aantal inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)

 

 

 

Bronnen:

https://onderzoek.amsterdam.nl/interactief/corona-en-de-bevolkingsontwikkeling-in-amsterdam Aangevuld met OIS Jaarboek 2020 hoofdstuk 2.21

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37230ned/table?ts=1675329834989

 

Amsterdam, 21 september 2023

2015

2016

2018

2019

2021

2020

Vanuit binnenland

Vanuit buitenland

Totaal vestigers

37874

31032

68906

38053

32574

70627

38488

74635

36147

34215

43335

77540

35585

42022

77607

38596

30917

69513

40029

37114

77143

39277

Naar binnenland

Naar buitenland

Totaal vertrekkers

22779

62056

42173

23679

65852

45164

25747

70911

46633

27310

73943

49325

23770

73095

52294

21060

73354

53277

19358

72635

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-1403

-4120

-9017

-12418

-13740

-13248

-13698

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

+8253

+8895

+12741

+9857

+16015

+18252

+17756

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

+6850

+4775

+3724

+4512

+3597

+4508

-3841

2022

2022

2022

2022

39111

49516

88627

55040

22650

77690

-15929

+26866

+10937

2017

half 2023

2015

2016

2018

2019

2021

2020

2022

2017

half 2023

21781

41474

24752

9735

34487

half 2023

half 2023

half 2023

19693

-5059

+12046

+6987

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

half 2023

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

half 2023

+5650

+5506

+5688

+5287

+4582

+5340

+4865

+3892

+1672

821.752

833.624

854.047

862.965

844.947

873.338

872.757

882.633

2023

918.117

926.776

11103

-5453

geboorte

sterfte

11023

10661

10588

10857

10779

9894

10345

4705

-5517

-5374

-5248

-5169

-5914

-5763

-3033

-6002

bottom of page