top of page
Ontwikkeling aantal inwoners 2015-2023

De cijfers over 2022 zijn nog voorlopig. De cijfers over het jaar 2022 betreffen de periode van 01-01-2022 tot 01-01-2023.

Meest opvallend:

1. Het totaal aantal nieuwe bewoners dat zich in 2022 in Amsterdam vestigden (bijna 90.000) is het hoogste van de afgelopen decennia en overtreft het topjaar 2019 ruimschoots.

 

2. Het aantal nieuwe bewoners uit het buitenland dat zich in Amsterdam in 2022 vestigde is nog nooit zo hoog geweest. Opvallend is dat het aantal nieuwe inwoners vanuit Nederland iets is gedaald.

 

3. Het totaal vertrek uit Amsterdam is de laatste 5 jaar erg stabiel (rond de 73.000); echter het vertrek naar elders in Nederland is nog nooit zo hoog geweest als in 2022 (rond de 55.000).

4. De coronajaren 2020 en 2021 vallen op: een negatief migratiesaldo in 2020, een klein positief migratiesaldo in 2021, en een enorme toename in 2022. Sinds 2017 is het aantal vestigers vanuit het buitenland groter dan vanuit Nederland; alleen in 2020 en 2021 was dit niet het geval.

De Instroom en uitstroom van bewoners in Amsterdam 2015-2022

Aantal vestigers in Amsterdam

                            

 

 

 

Aantal vertrekkers uit Amsterdam

 

 

 

 

 

 

Binnenlands migratie saldo (vestigers – vertrekkers)

Buitenlands migratie saldo (vestigers – vertrekkers)

 

 

 

Migratie saldo geheel

 

 

 

Bronnen:

https://onderzoek.amsterdam.nl/interactief/corona-en-de-bevolkingsontwikkeling-in-amsterdam Aangevuld met OIS Jaarboek 2020 hoofdstuk 2.21

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37230ned/table?ts=1675329834989

 

Amsterdam, 7 februari 2023

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2020

Vanuit binnenland

Vanuit buitenland

Totaal vestigers

37874

31032

68906

38053

32574

70627

38488

74635

36147

34215

43335

77540

35585

42022

77607

38596

30917

69513

40029

37114

77143

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

39277

Naar binnenland

Naar buitenland

Totaal vertrekkers

22779

62056

42173

23679

65852

45164

25747

70911

46633

27310

73943

49325

23770

73095

52294

21060

73354

53277

19358

72635

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-1403

-4120

-9017

-12418

-13740

-13248

-13698

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

+8253

+8895

+12741

+9857

+16015

+18252

+17756

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

+6850

+4775

+3724

+4512

+3597

+4508

-3841

2022

2022

2022

2022

2022

39285

49332

88617

55113

19318

74431

-15828

+30014

+14186

bottom of page