top of page
 
Ontwikkeling aantal inwoners 2015 - 2024

De cijfers over 2023 betreffen de periode van 01-01-2023 tot 01-01-2024.

Meest opvallend:

1. Het aantal nieuwkomers was in 2023, net als in 2022, bijna 90.000.

Hiermee blijft de instroom op het hoogste niveau ooit. De instroom bleef op pijl maar de uitstroom verminderde.

2. De instroom vanuit het binnenland is flink gestegen, terwijl de instroom uit het buitenland gedaald is. Desondanks kwamen er meer mensen vanuit het buitenland naar Amsterdam dan vanuit het binnenland.

3. Er vertrokken minder mensen uit Amsterdam, vergeleken met 2022, met name omdat het vertrek naar de rest van Nederland afnam.
            NB: deel van de vertrekkers naar de rest van Nederland zijn buitenlanders die Amsterdam verlaten

4. Instroom vanuit het buitenland is veel groter dan het vertrek naar het buitenland: Amsterdam wordt steeds 'buitenlandser'

 

5. De afname van geboorten zet door, evenals de afname van de natuurlijke aanwas.

6. Het totaal aantal inwoners is in 2023 met ruim 16.810 gestegen. Dit is een van de grootste toenames ooit.

De Instroom en uitstroom van bewoners in Amsterdam 2015 - 2024

Aantal vestigers in Amsterdam

               

 

 

 

           

Aantal vertrekkers uit Amsterdam

 

 

 

 

 

 

Binnenlands migratie saldo (vestigers – vertrekkers)

Buitenlands migratie saldo (vestigers – vertrekkers)

 

 

 

Migratie saldo geheel

 

 

 

Natuurlijke aanwas (geboorte - sterfte)

 

Totaal aantal inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)

 

 

 

Bronnen:

https://onderzoek.amsterdam.nl/interactief/corona-en-de-bevolkingsontwikkeling-in-amsterdam Aangevuld met OIS Jaarboek 2020 hoofdstuk 2.21

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37230ned/table?ts=1675329834989

 

Amsterdam, 5 april 2024

2015

2016

2018

2019

2021

2020

Vanuit binnenland

Vanuit buitenland

Totaal vestigers

37874

31032

68906

38053

32574

70627

38488

74635

36147

34215

43335

77540

35585

42022

77607

38596

30917

69513

40029

37114

77143

39277

Naar binnenland

Naar buitenland

Totaal vertrekkers

22779

62056

42173

23679

65852

45164

25747

70911

46633

27310

73943

49325

23770

73095

52294

21060

73354

53277

19358

72635

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-1403

-4120

-9017

-12418

-13740

-13248

-13698

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

+8253

+8895

+12741

+9857

+16015

+18252

+17756

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

+6850

+4775

+3724

+4512

+3597

+4508

-3841

2022

2022

2022

2022

39111

49516

88627

55040

22650

77690

-15929

+26866

+10937

2017

2015

2016

2018

2019

2021

2020

2022

2017

45701

88739

53219

22377

75596

43038

-10181

+23324

+13143

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

+5650

+5506

+5688

+5287

+4582

+5340

+4865

+3892

+3667

821.752

833.624

854.047

862.965

844.947

873.338

872.757

882.633

2023

918.117

934.927

11103

-5453

geboorte

sterfte

11023

10661

10588

10857

10779

9894

10345

9604

-5517

-5374

-5248

-5169

-5914

-5763

-5937

-6002

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2024

bottom of page