top of page

Aantal inwoners Amsterdam per 01-01-2023

Scherm­afbeelding 2023-09-21 om 16.09.07.png
Amterdam_heleplatt.jpg
Vanuit buitenland
49.516
Naar buitenland
22.650
Toelichting

Weesp bij Amsterdam

In maart 2022 is de gemeente Weesp bij de gemeente Amsterdam gekomen. Daarmee kreeg Amsterdam er in een keer 20.766 inwoners bij.

Groei aantal inwoners Amsterdam

Van 882.633 op 01-01-2022 naar 918.117 per 01-01-2023.

Groei als gevolg van:

Geboorte - sterfte saldo     3.892

Vestiging - vertrek saldo    10.937

Aansluiting Weesp             20.766

Totaal                                 35.595

Conclusies

1. Nieuwkomers in Amsterdam 2022: het hoogste aantal nieuwkomers ooit, meer dan in topjaar 2019

2. Instroom 2022 vanuit het buitenland weer groter dan vanuit Nederland, na coronajaar 2021

3. Instroom vanuit Nederland aanzienlijk lager dan uitstroom naar de rest van Nederland
           
NB: deel van de vertrekkers naar de rest van Nederland zijn buitenlanders die Amsterdam verlaten

4. Instroom vanuit het buitenland is veel groter dan het vertrek naar het buitenland: Amsterdam wordt steeds 'buitenlandser'

5. De natuurlijke aanwas (geboorte - sterfte) neemt af. Door minder geboorten, terwijl het sterftecijfer op het hoge niveau uit de coronajaren lijkt te blijven

Cijfers afkomstig van het CBS Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente Amsterdam dd. 21 september 2023

Vanuit NL
39.111
Naar NL
55.040
bottom of page