top of page

Aantal inwoners Amsterdam per 01-01-2024

Scherm­afbeelding 2024-03-22 om 14.46.22.png
Amterdam_heleplatt.jpg
Vanuit buitenland
45.701
Naar buitenland
22.377
 

Bevolkingsstromen Amsterdam 2023

 
Toelichting

Groei aantal inwoners Amsterdam

Van 918.117 op 01-01-2023 naar 934.927 per 01-01-2024.

Groei als gevolg van:

Geboorte - sterfte saldo     3.667

Vestiging - vertrek saldo    13.143

Totaal                                 16.810

Conclusies

1. Het aantal nieuwkomers was in 2023, net als in 2022, bijna 90.000.

Hiermee blijft de instroom op het hoogste niveau ooit. De instroom bleef op pijl maar de uitstroom verminderde.

2. De instroom vanuit het binnenland is flink gestegen, terwijl de instroom uit het buitenland gedaald is. Desondanks kwamen er meer mensen vanuit het buitenland naar Amsterdam dan vanuit het binnenland.

3. Er vertrokken minder mensen uit Amsterdam, vergeleken met 2022, met name omdat het vertrek naar de rest van Nederland afnam.
           
NB: deel van de vertrekkers naar de rest van Nederland zijn buitenlanders die Amsterdam verlaten

4. Instroom vanuit het buitenland is veel groter dan het vertrek naar het buitenland: Amsterdam wordt steeds 'buitenlandser'

5. Het aantal geboorte is ook in 2023 licht gedaald.

Cijfers afkomstig van het CBS Bevolkingsontwikkeling per regio en gemeente Amsterdam, 22 maart 2024

Vanuit NL
43.038
Naar NL
53.219
bottom of page